งานบริการวิชาการ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 18/02/2020 เวลา 17:04


CONFERENCES  COMMITTEE, AND PEER REVIEWER

[7] 1st Conference on Internet of Things and Embedded Intelligence (CITEI 2020), July 29-30, 2020, Yogyakarta, Indonesia
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์ http://citei.intconference.org/organizing-committee/
รูปที่ 1. รูปที่ 2. รูปที่ 3.


[6] 3rd International Conference on Computer Applications & Information Security (ICCAIS’ 2020), March 19-21, 2020, Riyadh, Saudi Arabia
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์ https://www.iccais.tech/tpc
รูปที่ 1.   รูปที่ 2. รูปที่ 3.


[5] Fifth International Symposium on Intelligent Informatic (ISI’2017), September 13-16, 2017, Manipal University, Karnataka, India
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์ http://icacci-conference.org/2017/isi-committee
รูปที่ 1.  


[4] International Conference on Information Technology & e-Services (ICITeS’2016), November 12-13, 2016, Sousse, Tunisia
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์ http://www.icites.net/tpc/
รูปที่ 1.  2016-11-13_23-52-03  รูปที่ 2.  2016-11-13_23-51-43


[3] International Conference on Applied Soft Computing and Communication Networks, September 21-24, 2016, Jaipur, India.
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์  http://acn-conference.org/visionnet2016/committee.html
รูปที่ 1.  2016-11-13_23-51-10  รูปที่ 2.  2016-11-13_23-50-48


[2] Central Asian Symposium on Embedded Systems and VLSI, November 28-29, 2015, Nazarbayev University, Astana
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์ http://biomicrosystems.info/casev2015/
รูปที่ 1. 


[1] ICCMREA – Composite Materials & Renewable Energy Apps 2014, August 15-19, 2014, Sousse, Tunisia
ข้อมูลเพียร์รีวิวผ่านเว็บไซต์  http://www.bluebird-electric.net/ocean_events/ICCMREA
รูปที่ 1.    รูปที่ 2.