อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเรียน

กลุ่มเรียน 6200312601 (หลักสูตร 4 ปี)
ปีการศึกษา 2562-2564
รายชื่อนักศึกษา คลิกที่นี่

กลุ่มเรียน 5700312601 (หลักสูตร 5 ปี)
ปีการศึกษา 2557-2561
รายชื่อนักศึกษา คลิกที่นี่

 

กลุ่มเรียน 5700312602 (หลักสูตร 5 ปี)
ปีการศึกษา 2557-2561
รายชื่อนักศึกษา คลิกที่นี่

กลุ่มเรียน 5600312601 (หลักสูตร 5 ปี)
ปีการศึกษา 2556-2560
รายชื่อนักศึกษา คลิกที่นี่